جلسه دفاع از پایان‌نامه زیبا حمزه لو


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 10:00 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/16 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فني و مهندسي
رشته     مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
عنوان پایان نامه:
تحلیل یادگیری دانشجوها ‏ از طریق آموزش الکترونیکی با استفاده از تکنیک-های داده کاوی
اساتید راهنما:
خانم دكتر اسكندريان
-
اساتید مشاور:
آقاي دكتر سعيد شعبانلو
اساتید داور:
آقاي دكتر ساسان قره پاشا
آقاي دكتر علي محمد زاده
نام دانشجو:
زيبا حمزه لو
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 10:00 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/16
محل برگزاری: دانشكده كشاورزي
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی