جلسه دفاع از پایان‌نامه سامان حسین نژاد


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:00 روز: سه شنبه تاریخ: 1402/06/28 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      كشاورزي ومنابع طبيعي
رشته     بيماري شناسي گياهي
عنوان پایان نامه:
شناسايي نماتدهاي خانواده Tylenchidae در شهرستان اشنويه
اساتید راهنما:
دكتر عباس مكرم
-
اساتید مشاور:
دكتر صمد زارع
اساتید داور:
خانم دكتر شيرين نيكو
خانم دكتر مريم فروزان
نام دانشجو:
سامان حسين نژاد
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:00        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/06/28
محل برگزاری: دانشكده كشاورزي
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی