جلسه دفاع از پایان‌نامه سجاد فایضی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:00 روز: دوشنبه تاریخ: 1402/06/06 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
                                                                              جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      شمس تبريزي خوي
رشته     مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه بین نگرش مثبت مشتریان نسبت به شرکت و قصد خرید مجدد آن (شرکتهای پخش مواد غذایی
اساتید راهنما:
فاطمه حق وردی زاده
ندارد
اساتید مشاور:
محسن امام وردی
اساتید داور:
آقاي دكتر حسام الدين هدايت زاده
آقاي دكتر محمد سليماني
نام دانشجو:
سجاد فايضي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:00        روز:  دوشنبه            تاریخ: 1402/06/06
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی