جلسه دفاع از پایان‌نامه سعید مصطفوی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:10 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/16 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فني و مهندسي
رشته     مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
عنوان پایان نامه:
شبکه عصبی کانولوشن هیبریدی و رویکرد حافظه طولانی کوتاه مدت برای طبقه بندی تصاویر
اساتید راهنما:
خانم دكتر اسكندريان
-
اساتید مشاور:
آقاي دكتر پاشايي
اساتید داور:
آقاي دكتر ساسان قره پاشا
آقاي دكتر علي محمدزاده
نام دانشجو:
سعيد مصطفوي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:10        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/16
محل برگزاری: دانشكده كشاورزي
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی