جلسه دفاع از پایان‌نامه سمیه سیدکوه کمری


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 8:00 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/02 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فني و مهندسي
رشته     مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
عنوان پایان نامه:
پيش بيني علل ترك تحصيل با استفاده از تكنيك ها داده كاوي
اساتید راهنما:
دكتر پريناز اسكندريان
                                                                -
اساتید مشاور:
دكتر كريم سعيدشعبانلو
اساتید داور:
آقاي دكتر علي محمد زاده
آقاي دكتر ساسان قره پاشا
نام دانشجو:
سميه سيدكوه كمري
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 8:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/02
محل برگزاری: دانشكده كشاورزي
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی