جلسه دفاع از پایان‌نامه سیامک مرادخانی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 10 روز: سه شنبه تاریخ: 1402/04/27 محل برگزاری: ساختمان علوم انسانی کلاس 4

 

بسمه تعالی
  جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      شمس تبریزی خوی
رشته      مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
عنوان پایان نامه:
اساتید راهنما:
اساتید مشاور:
اساتید داور:
آقای دکتر حسام الدین هدایت زاده
آقای دکتر محمد سلیمانی
نام دانشجو:
سیامک مرادخانی
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 10 صبح         روز:  سه شنبه             تاریخ: 1402/04/27
محل برگزاری: ساختمان علوم انسانی کلاس 4
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
.