جلسه دفاع از پایان‌نامه سینا برمکی تومتری


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 14:30 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/26 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     حقوق خصوصي
عنوان پایان نامه:
مقایسه تطبیقی حقوق و جایگاه زن در لایحه صیانت ،کرامت و تامین امنیت زنان در نظام حقوقی ایران و کشور آذربایجان
اساتید راهنما:
شعله هاشمي
ندارم
اساتید مشاور:
رحيم دلايي ميلان
اساتید داور:
آقاي دكتر سجاد احرامي
خانم دكتر ليلا سليماني
نام دانشجو:
سينا برمكي تومتري
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 14:30        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/26
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی