جلسه دفاع از پایان‌نامه شهرام نقوی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 10روز: دوشنبه تاریخ: 1402/03/01 محل برگزاری: کلاس 4 ساختمان دانشکده انسانی

 

 بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی
رشته     حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:
اساتید راهنما:
اساتید مشاور:
اساتید داور:
خانم دکتر نیوشا قهرمانی افشار
خانم دکتر سپیده صحت
نام دانشجو:
شهرام نقوی
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 10روز:  دوشنبه    تاریخ: 1402/03/01
محل برگزاری: کلاس 4 ساختمان دانشکده انسانی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی