جلسه دفاع از پایان‌نامه شیما سلیمانی زیوه


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 9:30 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/08/18 محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

بسمه تعالی

جلسه دفاع از پایان‌نامه

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق

دانشکده      اقتصاد و علوم انسانی

رشته     روانشناسی -تربیتی    

عنوان پایان نامه:   پیش بینی گریز ازمدرسه برحسب راهبردهای شناختی،فراشناختی و خودتنظیمی یادگیری دربین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اشنویه

 

اساتید راهنما:       

دکترفریناز طبیب زاده

دکتر فریناز طبیب زاده

اساتید مشاور:      

دکتر کریم سعیدشعبانلو

اساتید داور:           

دکتر مهران سلیمانی

دکتر رحمان مهدی نژاد

 

نام دانشجو:

شیما سلیمانی زیوه 

 

زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 9:30 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/08/18 

محل برگزاری: کلاس 4 دانشکده انسانی

 

شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.

 

                                                                 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی