جلسه دفاع از پایان‌نامه صبا ورجاوند


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 14:00 روز: سه شنبه تاریخ: 1402/07/04 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته      مديريت آموزشي
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه هوش چندگانه و سبک رهبری تحولی مدیران با اثر بخشی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی مدارس ناحیه دو ارومیه
اساتید راهنما:
جناب اقای دکتر سجاد امام وردی
سرکار خانم دکتر مینا اشرفیان
اساتید مشاور:
سرکار خانم دکتر مینا اشرفیان
اساتید داور:
خانم دكتر سميه شاه حسيني
خانم دكتر مينا اشرفيان
نام دانشجو:
صبا ورجاوند
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 14:00        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/07/04
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی