جلسه دفاع از پایان‌نامه علی بنی آدم


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:00 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/05/29 محل برگزاری: بلوار رسالت ساختمان فني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فني و مهندسي
رشته     مهندسي معماري
عنوان پایان نامه:
طراحي و بازسازي مجتمع مسكوني محله محور در شهرستان اروميه با رويكرد ارتقا تعاملاتاجتماعي
اساتید راهنما:
استاد توفيق تابش
استاد توفيق تابش
اساتید مشاور:
استاد اميرضيا صابونچي
اساتید داور:
آقاي دكتر توفيق تابش
خانم دكتر ليدا امين آذر
نام دانشجو:
علي بني آدم
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:00        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/05/29
محل برگزاری: بلوار رسالت ساختمان فني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی