جلسه دفاع از پایان‌نامه فاطمه خضرلو


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 14:30 روز: دوشنبه تاریخ: 1402/06/27 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان پایان نامه:
بررسي امر به معروف ونهي ازمنكر درفقه اماميه ومطالعه تطبيقي آن با نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
اساتید راهنما:
دكتر رضا شكرزاده
ندارد
اساتید مشاور:
دكترسلمان عليپور
اساتید داور:
آقاي دكتر محمد حسن جوادي
خانم دكتر ليلا سليماني
نام دانشجو:
فاطمه خضرلو
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 14:30        روز:  دوشنبه            تاریخ: 1402/06/27
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی