جلسه دفاع از پایان‌نامه فرزانه افقی رضائی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 14:00 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/19 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     مالي-مهندسي مالي و مديريت ريسک
عنوان پایان نامه:
تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر کارایی سرمایه گذاری با تأکید بر اثر حمایت از سرمایه گذار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اساتید راهنما:
دكتر بيتا دهقان خانقاهي
-
اساتید مشاور:
دكتر محمد سليماني
اساتید داور:
آقاي دكتر ايرج مولائي
آقاي دكتر شاهين شيريني
نام دانشجو:
فرزانه افقي رضائي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 14:00        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/19
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی