جلسه دفاع از پایان‌نامه فروغ حسین نژاد


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:00 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/19 محل برگزاری: ساختمان فني خيابان رسالت

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فني و مهندسي
رشته     مهندسي معماري
عنوان پایان نامه:
طراحی مرکز دبستان و پیش دبستانی دخترانه در شهر ارومیه با رویکرد ارتقاء یادگیری کودکان با استفاده از فرایند طراحی محوطه
اساتید راهنما:
اقاي دكتر ثبات ثاني
ندارم
اساتید مشاور:
اقاي دكتر صابونچي
اساتید داور:
آقاي دكتر كاووس شهري
آقاي دكتر توفيق تابش
نام دانشجو:
فروغ حسين نژاد
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:00        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/19
محل برگزاری: ساختمان فني خيابان رسالت
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی