جلسه دفاع از پایان‌نامه کوثر فتاحی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 14:00 روز: دوشنبه تاریخ: 1402/06/27 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     حقوق خصوصي
عنوان پایان نامه:
ایفای دین از سوی شخص ثالث و مقایسه با نهادهای مشابه در نظام حقوقی ایران
اساتید راهنما:
دکتر سلمان علیپور قوشچی
ندارم
اساتید مشاور:
دکتر لیلا سلیمانی علیار
اساتید داور:
آقاي دكتر ذسجاد احرامي
آقاي دكتر رامين رستم زاده
نام دانشجو:
كوثر فتاحي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 14:00        روز:  دوشنبه            تاریخ: 1402/06/27
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی