جلسه دفاع از پایان‌نامه لیلا محمدی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:30 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/16 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فني و مهندسي
رشته     مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
عنوان پایان نامه:
زمانبندی بهینه وظایف در محیط ابری با استفاده از الگوریتم تعادل فیزیکی بهبود یافته
اساتید راهنما:
دكتر ساسان قره پاشا
اساتید مشاور:
دكتر جواد پاشايي
اساتید داور:
خانم دكتر پريناز اسكندريان
آقاي دكتر علي محمدزاده
نام دانشجو:
ليلا محمدي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:30        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/16
محل برگزاری: دانشكده كشاورزي
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی