جلسه دفاع از پایان‌نامه معصومه اللهیاری قراجلو


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 9 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/02 محل برگزاری: كلاس 204 دانشكده کشاورزی

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      كشاورزي ومنابع طبيعي
رشته     زيست شناسي سلولي و مولکولي
عنوان پایان نامه:
ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه¬های مختلف Bacillus subtilis با استفاده از تکنیک ISSR در مزارع مختلف شهرستان ارومیه
اساتید راهنما:
دكتر سامان سيد قليزاده
دكتر عباس مكرم
اساتید مشاور:
-
اساتید داور:
 آقاي دكتر محسن نياز خاني
 آقاي دكتر فرزين اصغري ثنا
نام دانشجو:
 معصومه اللهياري قراجلو
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 9 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/02
محل برگزاری: كلاس 204 دانشكده کشاورزی
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی