جلسه دفاع از پایان‌نامه معصومه زرین نجف اباد


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 8:30 صبح روز: دوشنبه تاریخ: 1402/07/03 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     فقه و مباني حقوق اسلامي
عنوان پایان نامه:
بررسي تطبيقي حوزه هاي جرم انگاري نقض حريم خصوصي افراد
اساتید راهنما:
دكتر حامد رحماني
دكتر حسين دانش
اساتید مشاور:
دكتر حسين دانش
اساتید داور:
خانم دكتر نيوشا قهرماني افشار
خانم دكتر ليلا سليماني
نام دانشجو:
معصومه زرين نجف اباد
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 8:30 صبح        روز:  دوشنبه            تاریخ: 1402/07/03
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی