جلسه دفاع از پایان‌نامه منصور عبداللهی اصل


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11:30 روز: سه شنبه تاریخ: 1402/06/28 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     روانشناسي -تربيتي
عنوان پایان نامه:
تأثير زمان صرف شده در فعاليت هاي آنلاين بر تعلل ورزي تحصيلي با نقش ميانجي اعتياد به اينترنت، خودكار آمدي تحصيلي و عزت نفس در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان مهاباد
اساتید راهنما:
دكتر هيمن خضري آذر
دكتر هيمن خضري آذر
اساتید مشاور:
دكتر كريم سعيد شعبانلو
اساتید داور:
آقاي دكتر رحمان مهدي نژاد
آقاي دكتر مهران سليماني
نام دانشجو:
منصور عبداللهي اصل
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11:30        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/06/28
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی