جلسه دفاع از پایان‌نامه مهتاب زینال زاده شیخ سرمست


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:30 روز: سه شنبه تاریخ: 1402/06/21 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     مالي-مهندسي مالي و مديريت ريسک
عنوان پایان نامه:
پیش بینی اثر وصل شدن دستگاه کارتخوان ها به سیستم سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
اساتید راهنما:
خانم دکتر هیرو عیسوی
-
اساتید مشاور:
آقای دکتر احمد عزتی
اساتید داور:
آقاي دكتر رحيم دباغ
خانم دكتر بيتا دهقان
نام دانشجو:
مهتاب زينال زاده شيخ سرمست
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:30        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/06/21
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی