جلسه دفاع از پایان‌نامه مهدیه زینی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 9:00 صبح روز: سه شنبه تاریخ: 1402/07/04 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته      مديريت آموزشي
عنوان پایان نامه:
بررسي بررسي رابطه بين مديريت مشاركتي با جو سازماني، خلاقيت سازماني و مسيوليت پذيري معلمان دوره اول متوسطه ناحيه يك شهر اروميه
اساتید راهنما:
آقاي دكتر كريم سعيد شعبانلو
ندارد
اساتید مشاور:
خانم دكتر مينا اشرفيان
اساتید داور:
خانم دكتر سميه شاه حسيني
آقاي دكتر سجاد امام وردي
نام دانشجو:
مهديه زيني
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 9:00 صبح        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/07/04
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی