جلسه دفاع از پایان‌نامه مهسا علیزاده رحمانلو


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 9 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/09 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته      مديريت آموزشي
عنوان پایان نامه:
بررسی تاثیر رهبری دیجیتال بر اثر بخشی آموزشی معلمان با نقش میانجی تعهد سازمانی و اخلاق حرفه ای در مدارس ابتدایی شهرستان ارومیه.
اساتید راهنما:
جناب آقای دکتر سجاد امامویردی
-
اساتید مشاور:
جناب آقای دکتر کریم سعید شعبانلو
اساتید داور:
خانم دكتر سميه شاه حسيني
آقاي دكتر حميد سرخوش
نام دانشجو:
مهسا عليزاده رحمانلو
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 9 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/09
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی