جلسه دفاع از پایان‌نامه میلاد امیری باراندوزی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 16:00 روز: چهارشنبه تاریخ: 1402/09/15 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي

 

بسمه تعالی جلسه دفاع از پایان‌نامه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق دانشکده      كشاورزي ومنابع طبيعي رشته     زيست شناسي سلولي و مولکولي عنوان پایان نامه: بررسی اثرات سینرژیستی تجویز همزمان ویتامین D و سپیروفلوکساسین در کاهش شدت شوک سپتیک ایجاد شده توسط سودوموناس آئروژینوز سویه PAO1 در مدل موشی شوک سپتیک اساتید راهنما: دكتر ابراهيم مظلومي دكتر اصغري ثنا اساتید مشاور: دكتر عباس جعفري اساتید داور: خانم دكتر شبنم گلبوي آقاي دكتر محسن نيازخاني نام دانشجو: ميلاد اميري باراندوزي زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع: ساعت: 16:00        روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/09/15 محل برگزاری: دانشكده كشاورزي شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی