جلسه دفاع از پایان‌نامه نارین قادری


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11 صبح روز: چهارشنبه تاریخ: 1402/06/29 محل برگزاری: ساختمان فني خيابان رسالت

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فني و مهندسي
رشته     مهندسي معماري
عنوان پایان نامه:
طراحي مركز توان بخشي كودكان كم بضاعت با رويكرد اشتغالزايي در شهر اروميه
اساتید راهنما:
دكتر قادر احمدي
دكتر قادر احمدي
اساتید مشاور:
خانم سميرا نبوي
اساتید داور:
آقاي دكتر ناصر ثبات ثاني
آقاي دكتر كاووس شهري
نام دانشجو:
نارين قادري
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11 صبح        روز:  چهارشنبه            تاریخ: 1402/06/29
محل برگزاری: ساختمان فني خيابان رسالت
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی