جلسه دفاع از پایان‌نامه نسرین درویشی نرگی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 9:00 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/30 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     روانشناسي -تربيتي
عنوان پایان نامه:
اثربخشی الگوی آموزشی قدردانی (مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی) بر شایستگی اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و همدلی دانش آموزان دختر پایه ششم منطقه سیلوانا
اساتید راهنما:
دكتر كريم سعيدشعبانلو
دكتر فرينازطبيب زاده
اساتید مشاور:
دكتر رحمان مهدي نژاد
اساتید داور:
آقاي دكتر مهران سليماني
خانم دكتر طبيب زاده
نام دانشجو:
نسرين درويشي نرگي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 9:00 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/30
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی