جلسه دفاع از پایان‌نامه وحید وحیدی وند


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 9:00 صبح روز: سه شنبه تاریخ: 1402/06/28 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     حسابداري
عنوان پایان نامه:
بررسی رابطه ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت با عملکرد مالی با تاکید بر محدودیت مالی
اساتید راهنما:
خانم دكتر بيتا دهقان
خانم دكتر بيتا دهقان
اساتید مشاور:
آقاي دكتر اكبر زواري رضايي
اساتید داور:
آقاي دكتر مهدي ميرزائي
آقاي دكتر ايرج مولائي
نام دانشجو:
وحيد وحيدي وند
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 9:00 صبح        روز:  سه شنبه            تاریخ: 1402/06/28
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی