جلسه دفاع از پایان نامه خسرو حبیبی زارابادی  


بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته      مديريت آموزشي
عنوان پایان نامه:
موضوع ""بررسی عوامل و پیامد های تبدیل وضعیت معلمان پایه ابتدایی جهت تدریس در مقطع متوسطه مورد مطالعه(معلمان منطقه سیلوا
اساتید راهنما:
خانم دکتر اشرفیان
..........
اساتید مشاور:
دکتر عبدزاده
اساتید داور:
نام دانشجو:
خسرو حبيبي زارابادي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11        روز:  دوشنبه            تاریخ: 1403/01/30
محل برگزاری: ساختمان دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی