جلسه ریاست دانشگاه با مشاورین فرهنگی دانشگاه آفاق


در این جلسه که مشاورین فرهنگی دانشگاه به همراه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آفاق حضور داشتند موارد زیرمطرح گردید:   1- وجه تمایز دانشگاه آفاق با سایر دانشگاه ها، بحث فرهنگی است که در این زمینه دانشگاه آفاق پیشرو است.   2-رسالت دانشگاه آفاق یک دانشگاه اجتماعی بودن است و نگاه دانشگاه آفاق به مسائل فرهنگی و اجتماعی نگاهی سطحی و مقطعی نیست بلکه نگاهی عمیق و علمی است.   3- اقدام عملی به بیانیه گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند از اهداف مهمی است که باید دانشگاه آفاق آن را اجرا نماید.   4-جوانان ما تشنه فرهنگ غنی قرآنی هستند و باید یک ساختار قرآنی ایجاد نماییم و برای آن برنامه­ریزی کنیم تا در مسیر قرآن کریم و برای جوانان گام برداریم.   5-باید بذر خوب در دل جوانان بکاریم چون قلب آنان مزرعه است و باید تربیت قرآنی را در عمل پیاده کنیم و برای اینکار از خودمان شروع نماییم و استمرار جلسات قرآنی داشته باشیم. جامعه باید به وسیله دانشگاه خوب ساخته شود.   6- برای رفع آسیب های فرهنگی داخل دانشگاه باید از راهکارهای قرآنی استفاده شود مثل مسئله حجاب و پوشش.   7-ریاست دانشگاه در پایان خاطر نشان کردند که امیدواریم با مشاوره اساتید فرهنگی دانشگاه آفاق شاهد تحول عظیم فرهنگی در سطح استانی و کشوری و برگزاری همایش ها و جشنواره های فرهنگی و ملی در سال 1401  باشیم.       روابط عمومی دانشگاه آفاق ارومیه