جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.


جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه نیز به عنوان نماینده دانشگاه به بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات برای زیست بوم فناوری استان پرداخت.

 

جلسه ستاد اقتصاد دانش‌بنیان استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد. حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه نیز به عنوان نماینده دانشگاه به بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات برای زیست بوم فناوری استان پرداخت. توافق نامه استانداری و معاونت علمی ریاست جمهوری؛ بخشودگی مالی شرکت ها؛ بررسی آیین و شاخص های ارزیابی شرکت های دانش بنیان و نحوه تعامل شرکت ها و دانشگاه ها در زیست بوم فناوری استان از سایر موارد مطروحه در این جلسه بود.