جلسه عمومی با مشاورین دانشگاه با موضوع « توسعه دانشگاه و رفع موانع آن»


به گزارش روابط عمومی دانشگاه ؛ جلسه عمومی با مشاورین دانشگاه با موضوع « توسعه دانشگاه و رفع موانع آن» با حضور هیئت رئیسه دانشگاه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ در سالن اتاق جلسات ساختمان اداری دانشگاه آفاق برگزار شد. در این نشت بر لزوم همکاری بیشتر مشاورین دانشگاه تاکید شد و نظرات و پیشنهادات عملیاتی و کاربردی مشاورین دانشگاه مطرح و بحث و تبادل نظر گردید. روابط عمومی دانشگاه آفاق