جلسه نشست صمیمی در خصوص تقویت هم افزایی بخش غیر دولتی


جلسه نشست صمیمی در خصوص تقویت هم افزایی بخش غیر دولتی و بررسی راهکارهای توسعه، بخش آموزش عالی غیردولتی با حضور جناب آقای نادر قاضی‌پور

 

جلسه نشست صمیمی در خصوص تقویت هم افزایی بخش غیر دولتی و بررسی راهکارهای توسعه، بخش آموزش عالی غیردولتی با حضور جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جلسه نشست صمیمی در خصوص تقویت هم افزایی بخش غیر دولتی و بررسی راه کارهای توسعه، بخش آموزش عالی غیردولتی با حضور دکتر رسول پیرمحمدی ریاست دانشگاه آفاق و دکتر جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی برگزار شد. روابط عمومی دانشگاه آفاق