جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه آفاق


قش اساتید در مسائل اجتماعی کشور

 

جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه آفاق با حضور دکتر فتح الهی کارشناس مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه که با عنوان نقش اساتید در مدیریت مسائل اجتماعی کشور بود در سالن خانه مطبوعات ارومیه برگزار شد.