جلسه هم اندیشی با هلدینگ مارال صنعت


دیدار ریاست‌ دانشگاه و هیئت همراه با مسئولین گروه صنعتی مارال صنعت ارومیه در راستای گسترش همکاری‌های مشترک، کار آفرینی و اشتغال زایی
  • در این دیدار از مجموعه محورسازان چی چست (مارال هدلینگ) بازدید به عمل آمد.
روابط عمومی دانشگاه آفاق