جلسه هم اندیشی فضای مجازی در حضور آقای گندمی مدیر باشگاه خبرنگاران جوان ارومیه


به‌گزارش روابط عمومی دانشگاه آفاق، جلسه شورای فضای مجازی دانشگاه آفاق در حضور آقای گندمی مدیر باشگاه خبرنگاران جوان ارومیه در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار گردید.
  • در این جلسه در خصوص ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های دانشگاه در بستر فضای مجازی و راهکارهای گسترش ارتباطات دانشگاه با خبرگزاری ها گفت و‌گو به عمل آمد و‌ تصمیماتی اخذ شد.
• روابط عمومی دانشگاه آفاق