دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی


دکتر عباس مکرم، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آفاق به عنوان دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های غیردولتی-غیرانتفاعی منطقه ۳ کشور منصوب شدند

 

افتخاری دیگر برای دانشگاه آفاق طی حکمی از جانب معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم جناب آقای دکتر عبدالحسین کلانتری، آقای دکتر عباس مکرم، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آفاق به عنوان دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های غیردولتی-غیرانتفاعی منطقه ۳ کشور منصوب شدند. این موفقیت ارزنده را خدمت آقای دکتر مکرم و مجموعه دانشگاه آفاق تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی ایشان را در مسئولیت جدید از خداوند منان مسئلت داریم. روابط عمومی دانشگاه آفاق