درباره دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی


      مؤسسه آموزش عالی آفاق در سال 1387 در زمینه کشاورزی با پذيرش دانشجو در دوره کارداني و کارشناسی تاسيس و با رشته های تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر- تکثیر و پرورش آبزیان با پذیرش 119 نفر دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود. ارتقاء به دانشکده در سال 1390 با جذب رشته های فنی ، مهندسی و علوم انسانی ، دانشکده کشاورزی  به دلیل گستردگی گروههای آموزشی و تنوع رشته‌های تحصیلی، از بقیه دانشکده ها تفکیک و فعالیت خود را ادامه داد. شامل:
  • 3 گروه آموزشي
  • 58 نفر عضو هیأت علمی با مرتبه استادیاری و ...
  • 6 رشته  کارشناسي
  • 3 رشته در مقطع کارشناسي ارشد
  • بیش از 1500 دانشجو
  • تعداد 3 آزمایشگاه
  • مزرعه‌ آموزشی و تحقیقاتی
مشغول به فعاليت و تربيت نيروي متخصص در گرايشهاي مختلف علوم کشاورزي می‌باشد. وجود اعضای هیات علمی جوان با توانمندی های علمی در گرایشهای مختلف، امکانات آزمایشگاهی، مزارع و گلخانه های تحقیقاتی طیف گسترده ای از فعالیت های آموزشی و پژوهشی را در زمینه های مختلف کشاورزی موجب شده است. این فعالیت ها عمدتاٌ در دو جهت افزایش توان تولیدی و تامین امنیت غذایی با هدف بهبودی و ارتقائ سطح زندگی مردم سمت و سو یافته است. توسعه تحصیلات تکمیلی و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم و صنایع غذایی، بیماری شناسی گیاهی و منابع طبیعی-جنگلداری از پیشرفت قابل قبولی برخوردار و در حال حاضر بیش از 71 نفر داشجو در گرایش های مورد اشاره به تحصیل اشتغال دارند. علاوه بر رسالت آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی امید وار است با شناخت از پهنای وسیع استان و منطقه و درک مزیت های نسبی آن قادر باشد با ارئه خدمات نوینی از توسعه و تولید در بخش کشاورزی را با هدف و دستیابی به کشاورزی پایدار، ارائه نماید.