دوره آموزشی نرم افزار اتوکد


مدرس : دکتر امیر ضیاء صابونچی

 

نرم افزار اتوكد، پركاربردترين برنامه در حوزه نقشه كشي و طراحي دوبعدي و سه بعدي بوده و مورد استفاده رشته هاي گوناگون مهندسي مانند معماري، عمران، برق، مكانيك و ... مي باشد. در دوره حاضر شركت كنندگان ضمن آموزش پايه اي دستورات موجود در نرم افزار، به صورت پروژه محور و كاربردي نيز با اين نرم افزار فعاليت هاي عملي انجام خواهند داد. همچنين قوائد ترسيم فني ساختمان نيز در قالب تمرينات آموزش داده خواهد شد. در پايان دوره آزمون تئوري و عملي برگزار گرديده و به قبول شدگان گواهي سازمان فني و حرفه اي كشور اعطا خواهد گرديد