دوره توانمندسازی و ارتقا شغلی مشاوران استان با همکاری دانشگاه آفاق


دوره توانمندسازی و ارتقا شغلی مشاوران استان با همکاری دانشگاه آفاق

 

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی با همکاری دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه، دوره توانمندسازی و ارتقا دانش شغلی مشاوران مدارس استان را در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ تیرماه برگزار می نماید. ۱۵ سال افتخار، همراهی و کارآفرینی