دیدار با مدیرکل جدید آموزش فنی و‌حرفه‌ای استان آذربایجان غربی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آفاق، جناب آقای دکتر پیر محمدی ریاست دانشگاه و هیئت همراه با جناب آقای دکتر صلاح خان احمد زاده مدیرکل جدید آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی دیدار کرده و انتصاب ایشان را تبریک گفتند.
  • در این جلسه نظر به سوابق فعالیت دو مجموعه بر تعاملات بیشتر دانشگاه آفاق با سازمان فنی و حرفه‌ای استان تاکید شد.
• روابط عمومی دانشگاه آفاق