دیدار با مدیرکل محترم و معاون آموزشی اداره آموزش و‌ پرورش استان آ.غربی


دیدار با مدیرکل محترم و معاون آموزشی اداره آموزش و‌ پرورش استان آ.غربی به مناسبت هفته معلم و توسعه همکاری های مشترک علمی، مهارتی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه های دانشجویی و دانش آموزشی