دیدار با مدیر کل صدا و سیما استان آذربایجان غربی وتوسعه همکاری


دیدار با مدیر کل صدا و سیما استان آذربایجان غربی وتوسعه همکاری های مشترک در حوزه مسائل جامعه و رسانه