دیدار ریاست دانشگاه آفاق و مرکز شتاب دهنده آرکاپ با ریاست شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا…


دکتر پیرمحمدی در این دیدار گفت:   دانشگاه آفاق یک دانشگاه نسل سوم و کار آفرین است و پتانسیل علمی بالایی دارد و یک محیط اجتماعی است که مشاورین با تجربه و خوبی دارد.   ایشان در ادامه خاطر نشان کرد که هدف دانشگاه آفاق گسترش دانشگاه طبق فناوری های روز است.   ریاست دانشگاه آفاق در پایان اعلام نمود:   از دانشگاه الزهرا دعوت می کنیم که از ظرفیت های انتشارات دانشگاه آفاق در زمینه چاپ کتاب های الکترونیکی به صورت رایگان استفاده‌ کنند.   ریاست شعبه ارومیه دانشگاه الزهرا در ادامه جلسه فرمود:   هدف دانشگاه الزهرا کار آفرینی و مدیریت کسب و کار است. و باتوجه به شایستگی های دانشگاه آفاق در زمینه کار آفرینی مطمن هستیم همکاری های خوبی در این زمینه ها صورت خواهد گرفت.   دکتر قربان نژاد در پایان دیدار بر گسترش همکاری های همه جانبه با دانشگاه آفاق و برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مشترک تاکید کرد.     روابط عمومی دانشگاه آفاق