دیدار ریاست دانشگاه ‌و معاونین با مدیر عامل موسسه امین


دیدار ریاست دانشگاه ‌و معاونین با مدیر عامل موسسه امین-قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و معاونین محترم این موسسه در راستای توسعه ارتباطات و همکاری های مشترک در حوزه های آموزش های مهارتی، طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و ارتباط دانشگاه با صنعت و محیط کار واقعی