دیدار نوروزی ریاست دانشگاه آفاق، هیئت رییسه و معاونین دانشگاه آفاق با رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه


دیدار نوروزی ریاست دانشگاه آفاق، هیئت رییسه و معاونین دانشگاه آفاق با رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه در جهت توسعه همکاری‌های مشترک    

___ 🔷 روابط عمومی دانشگاه آفاق

کانال تلگرام دانشگاه آفاق ارومیه👇🏻

Https://t.me/afaghuniversity

کانال سروش دانشگاه آفاق 👇🏻

https://splus.ir/urmia.afaghuniversity