دیدار نوروزی ریاست و هیئت رییسه دانشگاه آفاق با فرماندار محترم شهرستان ارومیه


دیدار نوروزی ریاست و هیئت رییسه دانشگاه آفاق با فرماندار محترم شهرستان ارومیه و توسعه همکاری‌های مشترک با مجموعه فرمانداری و دستگاه‌های تابعه

     

روابط عمومی دانشگاه آفاق

کانال تلگرام دانشگاه آفاق ارومیه👇🏻

Https://t.me/afaghuniversity

کانال سروش دانشگاه آفاق 👇🏻

https://splus.ir/urmia.afaghuniversity

وب سایت دانشگاه آفاق ارومیه👇🏻

http://afagh.ac.ir

آپارات دانشگاه آفاق ارومیه 👇🏻

https://aparat.com/afaghuniversity