دیدار و عرض تبریک ریاست دانشگاه و هیئت همراه به فرماندهی جدید نیروی انتظامی استان


  • در این دیدار فرماندهی جدید نیروی انتظامی استان و ریاست دانشگاه آفاق بر پیگیری و افزایش تعاملات فی مابین توسط معاونت های نیروی انتظامی و دانشگاه آفاق تاکید کردند.
🔹روابط عمومی دانشگاه آفاق