شبکه و اینترنت

بخش شبکه و اینترنت جهت انجام امور:

  1. مدیریت سرورهای سرویس دهنده و پشتیبانی آنها
  2.  تحلیل، طراحی، توسعه، نگهداری و پشتیبانی شبکه اینترنت و اینترانت دانشگاه
  3. مدیریت امنیت شبکه دانشگاه و جلوگیری از نفوذ و حمله به آن
  4.  ارتقاء و بروزرسانی شبکه‌های ارتباطی و سرویس‌های مربوط با محوریت یکپارچگی سیستم‌ها
  5.  مشاوره، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات شبکه
  6. طراحی و اجرای شبکه وایرلس وHotspot  در کلیه دانشکده های دانشگاه و برقراری ارتباط رادیویی مابین دانشکده ها
  7. نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم ازActive Passive و بر اساس استاندارد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  8. تهیه مستندات جامع شبکه بر اساس استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات