شرح وظایف

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آفاق از چند زیر مجموعه به نام­های امور فرهنگی، امور مشاوره و راهنمایی، امور تربیت بدنی، امور تغذیه، امور رفاه و امور خوابگاه ها تشکیل شده است. شورای انضباطی و کمیسیون موارد خاص نیز بخشی از این معاونت است. هدف این معاونت فراهم کردن محیطی پویا، شاداب و بانشاط برای دانشجویانی است که علاوه بر فعالیت­های علمی به فعالیت­های فرهنگی، هنری و اجتماعی علاقه دارند.


این معاونت با طیف گسترده زیر مجموعه ­های خود، به دنبال تحقق اهداف ذیل می­باشد:

 • پیگیری و اجرای سیاست­ها و خط و مشی های ابلاغی از سوی وزارت متبوع، سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم
 • تکریم دانشجویان، اعضاء هیأت علمی وکارمندان و تسهیل در خدمات رسانی به آنها
 • تامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان در قالب تامین خوابگاه، تغذیه، بهداشت و درمان، بیمه و فعالیتهای ورزشی
 • تعامل، هم اندیشی و همکاری با واحدهای درون و برون سازمانی دانشگاه با هدف تحقق اهداف کلان دانشگاه
 • بررسی و حل مشکلات فردی و اجتماعی دانشجویان و یا راهنمایی و ارجاع آن به بخشهای مرتبط و نظارت بر حسن انجام امور واحدهای تابعه
 • استفاده بهینهه از ظرفیت کار دانشجویی و حمایت از دانشجویان کارآفرین
 • آموزش و فرهنگ سازی استفاده از امکانات حوزه دانشجویی
 • استفاده از ظرفیتهای اقتصادی مجموعه جهت ارائه خدمات مناسب تر
 • تهیه اطلاعات و آمار دقیق در حوزه واحدهای تابعه معاونت دانشجویی فرهنگی
 • نظارت بر فعالیتهای فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی
 • برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فوق برنامه
 • ایجاد ارتباط وهمکاری هرچه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری ، فرهنگی و انقلابی بــــــرای شکــــــوفایی بیشتــــر فعالیت های فکری ، فرهنگی و هنری
 • نظارت و برنامه ریزی برای توسعه آموزش های عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاسهـای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی ، فکری ، سیاسی دانشگاهی و نظارت برآنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسـلامی و انقلابی
 • فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی ، سیاسی و فرهنگی جامعه
 • ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی ، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی
 • تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان ، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری.