شروع ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی


🌐 شروع ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه غیردولتی آفاق ارومیه 🌍رشته های دایر در دانشگاه آفاق: حقوق(خصوصی؛ علوم قضایی؛ فقه و حقوق)-روانشناسی-مشاوره-مددکاری اجتماعی-علوم تربیتی-مدیریت(دولتی؛ بازرگانی؛ مالی؛ امور اداری)-حسابداری-مهندسی پزشکی-معماری-عمران-کامپیوتر-برق-مکانیک خودرو-نقشه برداری-میکروبیولوژی-زیست شناسی سلولی و مولکولی-گیاهپزشکی-علوم و صنایع غذایی-گیاهان دارویی و ... 🎓 اعتبار مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه آفاق از حیث ارزش تحصیلی با دانشگاههای دولتی دارای اعتباری یکسان است. ✅متقاضیان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به ساختمان اداری دانشگاه به آدرس: بلوار شهید دستغیب(مافی)، کوی اورژانس مراجعه نمایید. ☎️۰۴۴۳۲۲۵۹۵۹۰-۱ داخلی ۱۸ Instagram : http://instagram.com/urmia.afaghuniversity