فراخوان جذب هیات علمی (حق التدریس) موسسه آموزش عالی آفاق


موسسه آموزش عالی آفاق از دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی و دانشجویان دکتری در رشته های حسابداری و کامپیوتر (گرایش مهندسی نرم افزار) عضو هیات علمی (حق التدریس) جذب می نماید. متقاضیان محترمی توانند ار تاریخ 16/5/1400 لغایت 25/5/1400 مدارک مورد نیاز را از طریق لینک در خواست همکاری در وبسایت دانشگاه به آدرس: http://afagh.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=982 ارسال نمایند. زمان مصاحبه تخصصي متعاقبا" به افراد متقاضي از طريق تماس تلفني اعلام خواهد شد.       روابط عمومی دانشگاه آفاق